In.Economizer pomaga operatorom pojazdów w zwiększeniu zasięgu EV oraz oszczędzaniu paliwa


Zaawansowana technologia asystująca.

Zaawansowana analiza w czasie rzeczywistym i natychmiastowa informacja zwrotna dla kierowcy

Ocena i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Analiza historii danych może być wykorzystana dooptymalizacji wykorzystania flotyIn.CMMS to nowoczesny system zarządzania, który śledzi status twojej fl oty, poprawia czas konserwacji i zmniejsza koszty.


W trakcie pracy

Nie używany

W trakcie naprawy

Niesprawny


Oprogramowanie dla transportu publicznego