Rozwiązania

Dostarczamy zaawansowane rozwiązania z dziedziny IoT i BigData dla odbiorców przemysłowych

System wspierający eksploatacje pojazdów


System umożliwia bezpieczne połączenie pojazdu z chmurą obliczeniową i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą sieci 4G. Dzięki temu Użytkownik na podstawie precyzyjnych informacji ma możliwość reagowania na wszelkie nieprawidłowości w działaniu pojazdu oraz podejmowaniu natychmiastowych działań. System posiada funkcjonalność Predictive Maintenance - wykrywanie usterek, jeszcze przed ich wystąpieniem i eliminację nieplanowanych przestojów.
KomponentTemperatura aktualnaTemperatura Max.
Silnik 0179°C87°C
Silnik 0273°C86°C
Silnik 0382°C99°C
Silnik 04105°C120°C - Alarm!

Podstawowe funkcje systemu


Nasze rozwiązanie pozwala zbierać informacje z pojazdów i w czasie rzeczywistym przesyłać je do chmury obliczeniowej. Na podstawie zebranych informacji system wspomaga utrzymanie ruchu oraz codzienną eksploatację pojazdów. System ma również możliwość wykrywania usterek, jeszcze przed ich wystąpieniem i dokonania napraw w dogodnym dla użytkownika terminie eliminując nieplanowane przestoje.
Dostarczamy rozwiązania Industry 4.0

In.Control01 —
in.Diagnostics

Podłączenie pojazdu do chmury obliczeniowej, monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz zdalna diagnostyka02 —
in.Maintenance

Moduł wspierajacy utrzymanie ruchu pozwala precyzyjnie planować remonty i naprawy optymalizując pracę i redukując koszty03 —
in.Analytics

Big Data pozwala na precyzyjne analizowanie pracy pojazdów i optymalizację ich wykorzystania