Administrator

Odpowiedzialny za bezpieczenstwo infrastuktury informatycznej:
  • Zapewnienie bezpieczeństwa usług sieciowych
  • Stały rozwój systemów
  • Administrowanie serwerami Open VPN
  • doświadczenie w administrowaniu uslugami postfix, dovecot
  • 1/8 etatu UoP/ 2000zł netto

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu

rekrutacja@insoh.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833)